NAVIGATION PANEL
Loading...
     
Prihlásenie
Meno

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
     
Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok "sviatostí uvádzania do kresťanského života". Jednota tohto celku sa musí zachovať. Veriacim treba teda vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné pre zavŕšenie krstnej milosti.86 "Vskutku, sviatosť birmovania ich dokonalejšie spája s Cirkvou, obohacuje ich zvláštnou silou Ducha Svätého, takže sú vo zvýšenej miere zaviazaní, ako praví svedkovia Kristovi, šíriť a brániť vieru slovom a skutkom. (KKC 1285)

Sviatosť birmovania, ktorá vtláča znak a ktorou sa pokrstení, pokračujúc na ceste uvádzania do kresťanského života, obohacujú darom Ducha Svätého a dokonalejšie sa pripútavajú k Cirkvi, posilňuje ich a užšie zaväzuje, aby slovom a skutkom boli svedkami Krista a šírili a obhajovali vieru. (CIC 879)

Prijímateľ - Prijať birmovanie je schopný každý pokrstený a jedine pokrstený, ktorý ešte nie je birmovaný. Veriaci sú povinní túto sviatosť prijať v pravom čase. Vek je KBS stanovený na 14 rokov.

Príprava - Príprava na birmovanie sa musí snažiť viesť kresťana k intenzívnejšiemu zjednoteniu s Kristom, k živšej dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho konaním, s jeho darmi a vnuknutiami, aby mohol lepšie prevziať apoštolskú zodpovednosť kresťanského života. Preto sa birmovná katechéza má usilovať o prebudenie vedomia príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, a to tak k Cirkvi všeobecnej ako aj k farskému spoločenstvu. Toto má osobitnú zodpovednosť za prípravu birmovancov

Prijatie sviatosti birmovania predchádza príprava, ktorá pozostáva:

a) teoretická príprava

b) praktická príprava

Pre prijatie birmovania treba byť v stave milosti. Je vhodné pristúpiť k sviatosti pokánia, aby sa dosiahlo očistenie vzhľadom na dar Ducha Svätého. Intenzívnejšia modlitba má pripraviť na poslušné a ochotné prijatie sily a milostí Ducha Svätého s poslušnosťou a ochotou.

Birmovní rodičia - Birmovanec má mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorého úlohou je starať sa, aby sa birmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a povinnosti, ktoré súvisia s touto sviatosťou, verne plnil. Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.

Podmienky:

1. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;

2. aby bol katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;

3. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;

4. aby nebol otcom alebo matkou birmovanca.

Doklady, ktoré treba doniesť na faru: Svedectvo o krste birmovanca, svedectvo o krste birmovného rodiča.

 

     
Užitočné odkazy
     
Novinky
     
Udalosti
<< Apríl 2024 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
     
Najčítanejšie novinky

Aktuálny prehľad sv. omší, oznamy a p...
18010024x

Aktuálny prehľad sv. omší, oznamy a p...
133572x

Pomôcka pre spytovanie svedomia (2)
41943x

Ochrana osobných údajov.
37374x

Farské oznamy v týždni od 3.10. do 9....
29176x

detska sv. omša
26251x

MEDJUGORJE - NOVÉ INFORMÁCIE
24405x
     
Prečítajte si tiež...
Program sv. omší vo farnosti

z kategórie: Pastorácia