NAVIGATION PANEL
Loading...
     
Počítadlo prístupov
Počítadlo bolo spustené
1.X.2011.
free
     
Prihlásenie
Meno

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
     
Sviatosť krstu

 

Sviatosť krstu

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupom do života v Duchu Svätom (vitae spiritualis ianua) a bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a stávame sa účastnými na jej poslaní: "Krst je sviatosťou znovuzrodenia skrze vodu a slovo". (KKC 1213)

Krst, brána sviatostí, nevyhnutný na spásu, v skutočnej forme alebo aspoň v túžbe, ktorým sa ľudia oslobodzujú od hriechov, preporodzujú sa na Božie deti a nezmazateľným znakom pripodobnení Kristovi sa včleňujú do Cirkvi, sa platne udeľuje iba kúpeľom pravej vody s náležitou slovnou formou. (CIC 849)

Krst patrí medzi iniciačné sviatosti. Kto neprijal krst nemôže prijať ostatné sviatosti.

Prijímateľ - Krst môžu prijať dospelí alebo detí. Dieťa podľa CIC je ten, kto nie je zodpovedný za seba. Dospelý je ten, ktorý vyrástol z detstva a dosiahol používanie rozumu. Ak chce byť pokrstený dospelý, musí oň sám požiadať. V prípade detí, žiadam za dieťa krst jeho rodič.

Príprava - Je potrebné, aby sa slávenie krstu náležite pripravilo, a preto:

1. dospelý, ktorý má v úmysle prijať krst, má byť prijatý do katechumenátu a podľa možnosti rozličnými stupňami privádzaný k sviatostnému uvedeniu podľa poriadku uvádzania, prispôsobeného Konferenciou biskupov, a podľa osobitných noriem, ktoré ona vydala;

2. rodičia dieťaťa, ktoré má byť pokrstené, a takisto tí, ktorí prevezmú úlohu krstných rodičov, majú sa riadne poučiť o význame tejto sviatosti a o záväzkoch, ktoré s ňou súvisia; farár sa sám, alebo prostredníctvom iných má postarať, aby rodičia pastoračnými poučeniami, ba aj spoločnou modlitbou boli náležite pripravení, pričom zhromaždí na to viaceré rodiny, a kde je to možné, aj ich navštívi. (CIC 851)

Platnosť krstu:

1. aby rodičia, aspoň jeden z nich alebo kto ich zákonne zastupuje, súhlasili s krstom;

2. aby bola opodstatnená nádej, že dieťa bude vychovávané v katolíckom náboženstve; ak taká nádej úplne chýba, má sa krst podľa predpisov partikulárneho práva odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod.

Meno dieťaťa ? nedávať meno, ktoré je cudzie kresťanskému zmýšľaniu.

Čas vysluhovania:

? aby bol krst platný, môže to byť ktorýkoľvek deň

? odporúča sa nedeľa a hlavne na veľkonočnú vigíliu

Krstní rodičia - Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:

1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak nie sú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;

2. aby zavŕšil šestnásty rok života;

3. aby bol katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;

4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;

5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.

Ak chceme za krstného rodiča nekatolíka, takýto môže byť len spolu s katolíckym krstným rodičom. On je len svedok krstu. Nemôže byť krstným rodičom. Dospelý má po krste hneď prijať aj sviatosť birmovania a sviatosť Eucharistie.

Doklady, ktoré treba doniesť na faru: rodný list dieťaťa, svedectvá o krste krsných rodičov. Krst nahlásia rodičia.

 

     
Užitočné odkazy
     
Novinky
     
Udalosti
<< Október 2019 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
     
Najčítanejšie novinky

Aktuálny prehľad sv. omší, oznamy a p...
2721922x

Aktuálny prehľad sv. omší, oznamy a p...
29361x

Pomôcka pre spytovanie svedomia (2)
22839x

Farské oznamy v týždni od 3.10. do 9....
14528x

Naša farnosť na Facebook-u
11691x

Pomôcka pre spytovanie svedomia
10916x

Farský ples
10150x
     
Prečítajte si tiež...
Kňazi vo farnosti

Kaplán od 1.7.2018 - Miloš Jalčák


z kategórie: Farnosť