MEDJUGORJE 2018 už čoskoro.
Pridal Kaplan dňa 29. december 2017

Program púte a pobytu v Medjugorje 15.8.-23.8.2018

15.8.2018 : streda: (1.) Stretnutie pútnikov o 14.30 hod. parkovisko za Korzom. O 15:00 hod. štart autobusu. Tranzit cez krajiny EÚ, noc v autobuse.

 

16.8.2018 : štvrtok: (2.)  príchod do Chorvátska v ranných hodinách, Pútnické miesto Veprič. Sv. omša, modlitba sv. ruženca. Celodenný pobyt pri mori. (MAKARSKA). Odchod do Medžugorja o 17.00 hod., 19:00 hod. večera. Večerný program pri kostole: adorácia o 20:00 hod.

17.8.2018 : piatok: (3.) raňajky, Komunita Cenacolo, Majčino selo sv. omša o 12:00 hod. obnova Manželských sľubov. Večera o 17:30 hod., Večerný program pri kostole. Poklona sv. Krížu o 20:00 do 21:00 hod.

18.8.2018 : sobota: (4.) O 5:00 hod. výstup na PODBRDO, raňajky. Odchod k moru o 7.45 hod. Stredisko Gradač. Celodenný pobyt pri mori. , večera o 17:30 hod., Večerný program pri kostole Sv. omša Chorvátska o 19.00.  Adorácia 22:00-23:00 hod.

19.8.2018 : nedeľa: (5.)  raňajky, sv. omša Slovenská, po popoludní  výlet vodopády Kravice, Etno Selo možnosť kúpania pri vodopádoch alebo na kúpalisku v Etno Selo., Večerný program pri kostole: 20:45 spoločný ruženec Svetla.

20.8.2018 : pondelok: (6.) o 3:30 hod. Krížová cesta na KRIŽEVAC, raňajky, sv. omša v Slovenskom jazyku, Svedectvo Patrika a Nancy (návšteva) alebo voľný program . Večerný program pri kostole.

21.8.2018 : utorok: (7.) raňajky o 7:00 hod.  odchod k moru celodenný pobyt pri mori stredisko Gradač. Večera o 17:30 hod., sv. omša o 19:00 hod. Chorvátska.  Po sv. omši o 20:30 Krížová cesta spoločná pri kostole.

22.8.2018 : streda: (8.) raňajky o 7:00 hod. odchod z Medžugorja, Sv. omša na Vepriči, Celodenný pobyt pri mori MAKARSKA. O 18:00 hod. štart na Slovensko. Noc v autobuse.

23.8.2018- štvrtok: (9.) Príchod na Slovensko.

Sú ešte dve voľne miesta. prihlásiť sa môžte do stredy 10.8

Zmena programu vyhradená.