Pobožnosti Krížovej cesty
Pridal Kaplan dňa 24. február 2020

Krížová cesta PIATOK

Spoločenstvo

Krížová cesta NEDEĽA

Spoločenstvo

28.2.2020

RUŽENCOVÉ BRATSTVO

1.3.2020

Rodičia prvoprijímajúcich detí

6.3.2020

NEOKATECHUMENÁT

8.3.2020

Mládež

13.3.2020

DETI

15.3.2020

Ružencové bratstvo

20.3.2020

MINIŠTRATNI

22.3.2020

Obnova v Duchu Sv.

27.3.2020

MODLITBY MATIEK

29.3.2020

Neokatechumenát

3.4.2020

OBNOVA V DUCHU SV.

5.4.2020

Modlitby matiek

10.4.2020

MANŽELIA (CESTA MESTOM.)

 

 

 

 

 

 

 

Krížová cesta v piatok začína o 17:30 hod.

 

Krížová cesta v nedeľu začína o 14:30 hod.

UPOZORNENIE!!! Krížové cesty v temíne: 13.3.,15.3.20.3.,22.3.2020 sa NEBUDÚ KONAŤ!!!

Odporúčame modliť sa pobožnosti Krížovej cesty v rodinách.