Aktuálny prehľad sv. omší, oznamy a pozvánky 6.4.-12.4.2020
Pridal Kaplan dňa 02. apríl 2020

Podrobné novinky

Požehnanie veľkonočných jedál v tomto roku sa nekoná tradičným spôsobom za účasti kňaza. Vykoná ho otec alebo matka pri rodinnej modlitbe pred spoločným stolovaním. Modlitbu pošehnania bude na kostole na výveske alebo si ju môžete vyzdvihnúť na bieleu sobotu pri súkromnej modlitbe v kostole.