Usmernenie pre farnosti a veriacich od 15.10.2020- Mimoriadna situácia COVID-19
Pridal Kaplan dňa 24. október 2020

Pochválený Ježiš Kristus.

Od 24. októbra do 1. novembra v čase zákazu vychádzania sú pozastavené aj verejné slávenia bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku má však pohreb, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platnych pravidiel.


1. Kňazi slúžia sväté omše  na dohodnuté úmysly, ibaže by si veriaci želali preložiť úmysel na iný termín.

2. Krst, sobáš, pohrebné obrady môžu byť vykonávané s tým, že platí obmedzenie 1 osoba na 15 štvrocovných metrov v interiéri. V exteriéri je potrebné dodržať 2 metrové odstupy.Farský kostol má c600m. čiže max. 40osôb.

3. Sviatosť zmierenia  v domácností je možné prijať po telefonickom dohodnutí sa s kňazom pri dodržaní epidemiologických a hygienických opatrení. Zároveň pokračuje služba spovedníka a podávanie sv. prijímania jednotlivcom.

Telefónne čísla: Farár:0915 961 287

Kaplán:0915 960 308

4. Kto by chcel podporiť náš farský kostol v tomto čase pandémie, keď sú bohoslužby obmedzené na minimum, môže to urobiť cez náš farský účet:

Sk07 0900 0000 0006 2079 1632