Október Mesiac ruženca
Pridal Kaplan dňa 01. október 2020

Bratia a sestry.

Mesiac október patrí Panne Márii a ružencu. Vzhľadom na situáciu pandémie vám oznamujeme, že sv. ruženec a októbrová pobožnosť sa nebude konať v chráme, ale v našich rodinách individuálne.

Povzbudzujeme celé rodiny, aby sa spojili v modlitbe ruženca na tieto úmysly:

Za víťazstvo nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Za obrátenie hriešnikov a odpustenie hriechov.

Za zdravie a Božie požehnanie pre členov našich rodín.

Za odvrátenie a ukončenie pandémie a uzdravenie chorých.

Za našich zosnulých.


Podrobné novinky

Oznam pre rodičov deti, ktoré boli na prvé sv. prijimanie 20.9.2020.

V piatok od 16.00 do 18.00 sa budú dávať dvd z 1 sv. prijímania.