Nove usmernenia
Pridal Kaplan dňa 02. november 2020

Nové usmernenia platné od 22.2.2021  do odvolania  pre slúženie  verejných sv. omší:  Verejne bohoslužby sú zakázané. Kňaz môže slúžiť sv. omšu iba súkromne na úmysel darcu. Kostol môže byť  otvorený  iba pre súkromnú modlitbu, krátku adoráciu a tichú poklonu. v týždni od 1-5. marca od 17.00 - 18.00. V tomto čase môžete nahlásiť úmysly svätých omší.

V našej farnosti sa verejné bohoslužby nekonajú už od 20. decembra. Našu farnosť v tejto náročnej dobe  môžete podporiť aj cez  účet farnosti:

SK07 0900 0000 0006 2079 1632

Dakujeme za podporu.

Krsty,  sobáše sú povolené s max. počtom ľudí:6. Výnimku majú iba pohreby.