Farské oznamy v týždni od 3.10. do 9.10. 2011
Pridal Kaplan dňa 02. október 2011
Tu sa môžete dozvedieť viac o dianí vo farnosti a prečítať si farské oznamy :-)
Podrobné novinky
Dnes t.j. 2.10. bude prvonedeľná pobožnosť (14.30) a výmena ružencových tajomstiev.
Spovedanie: Mestisko: utorok 4.10., od 15.00 do 17.00, Svidník: celý týždeň - pol hodinu pred rannou sv. omšou a hodinu pred večernou sv. omšou

Modlitba ruženca: Svidník: 17.30 - podľa rozpisu

Večerná sv. omša v sobotu (okrem prvej soboty v mesiaci) bude mládežnícka, týmto pozývame všetkých mladých a budúcich birmovancov na tieto sv. omše i stretká po sv. omši (stretká v prvú sobotu v mesiaci taktiež nebudú). Rozpis sv. omší a stretiek nájdete vždy na výveske.

Stretnutie všetkých birmovancov: v sobotu 8.10. na sv. omši o 18.00. Po sv. omši Vás zadelíme do skupín.

Pozývame všetky deti, ich rodičov i starých rodičov na detské sv. omše, ktoré budú vždy v piatok (okrem prvého piatku v mesiaci). V Mestisku budú tieto sv. omše v piatok o 16.30 a vo Svidníku o 18.00. Detské sv. omše i stretká budú vždy v piatok, okrem prvého piatku v mesiaci. Rozpis sv. omší i stretiek nájdete vždy na výveske.

Svidník: Stretká pre deti začínajú vždy v piatok (okrem prvého piatku v mesiaci) o 16.30 na fare. Tieto stretká sú povinné pre deti, ktoré sa v tomto šk. roku chystajú na prvé sv. prijímanie. Samozrejme pozývame a privítame aj ostatné deti J.

Dávame Vám do pozornosti našu obnovenú farskú stránku svidnik.rimkat.sk. čoskoro bude v prevádzke. Prezrite si ju, čakáme na vaše reakcie, konštruktívne návrhy i kritiku.

O upratovanie poprosíme skupinku č. 11 .